Plakat: We can fight climate change | Thank You for the Rain

Medlemmer av drivhuset Kwoola Mathina Group, et lokalsamfunnsinitiativ for å lære seg klimatilpasningsmetoder, med en klar melding.